Grævlingevej

Etablering af sandpude - opstart på endnu et Finn G. fritidshus.